Reklam
Reklam

Biyografi

Osmanlı pâdişâhlarının otuz dördüncüsü, İslâm halîfelerinin doksan dokuzuncusu. Sultan Abdülmecîd Han’ın İkinci oğlu
Osmanlı pâdişâhlarının birincisi. Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundan Ertuğrul Gâzi’nin oğlu olup, 1258 senesinde Söğüt’te...
Din bilgilerinde derin âlim ve tasavvuf marifetlerinde kâmil olan; kerametler, harikalar sahibi Seyyid Abdülhakim Arvasi...
Abdülhakim Arvasi hazretleri, Son asırda yetişen, zahir ve batın ilimlerinde kamil ve dört mezhebin fıkıh...
Derin bir bilgisi ve kuvvetli bir hitabet gücü olan Ahıskalı Ali Haydar Efendi, Mart 1915'te...